Korzystanie z bloga i strony internetowej specjalistkaodwakacji.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Marta Knasiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Knasiecka Specjalistka od wakacji NIP 6652916538, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: specjalistkaodwakacji@gmail.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.specjalistkaodwakacji.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies strony specjalistkaodwakacji.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookies.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej specjalistkaodwakacji.pl

Facebook – Te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej specjalistkaodwakacji.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie z bloga specjalistkaodwakacji.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w jdm.pl.

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony specjalistkaodwakacji.pl. Dane te przechowywane są w systemie Freshmail. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

KOMENTARZE

Jeśli dodasz komentarz do wpisu na blogu specjalistkaodwakacji.pl – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w jdm.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te przechowywane są w skrzynkach-mailowych Google w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych  do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z Administratorem wysyłając maila na specjalistkaodwakacji@gmail.com lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

Administratorem danych osobowych jest Marta Knasiecka Specjalistka od wakacji NIP 6652916538, ul. Raszyńska 29b/13 Poznań.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • JDM.pl Sp. z o.o. NIP: 7773309401, 62-095 Murowana Goślina, Smolna 2 lok 12 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 31-406 Kraków NIP 6751496393 – w celu korzystania z systemu mailingowego Freshmail, służącego do przesyłania newslettera.

    Data publikacji polityki prywatności: 28.09.2022 r.