Sprawdź jakie prawa przysługują gdy lot ulegnie opóźnieniu!

Okres wakacyjny to czas, gdy wielu z nas decyduje się na podróżowanie za granicę, często wybierając samolot jako środek transportu. Lotnictwo stanowi wygodny i szybki sposób na przemieszczanie się między krajami. Jednak wybierając się w podróż na pokładzie samolotu warto być gotowym na możliwość opóźnienia lub nawet odwołania lotu, co może być nieprzyjemnym doświadczeniem.

Sprawdź, jakie masz możliwości w przypadku takich sytuacji i jak dochodzić swoich praw, gdy opóźnienie Twojego lotu wynika z bezpośredniej winy przewoźnika lotniczego.

Jakie prawa przysługują Ci gdy Twój lot ulegnie opóźnieniu?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 w sytuacji, gdy lot zostanie odwołany, opóźniony lub kiedy linie lotnicze odmówią nam wstępu na pokład maszyny, przysługuje nam odszkodowanie. Warunki konieczne do jego otrzymania są następujące:

  1. opóźnienie lotu (opóźnienie w dotarciu do miejsca docelowego) musi wynosić co najmniej 3 godziny;
  2. opóźnienie jest wynikiem bezpośredniej winy przewoźnika lotniczego;
  3. od zakłócenia lotu nie minął więcej niż jeden rok.

Istotne jest udowodnienie, że odpowiedzialność za opóźnienie lotu leży po stronie przewoźnika lotniczego. W przypadku gdy opóźnienie wynika z tzw. „okoliczności nadzwyczajnych”, nie jest możliwe dochodzenie odszkodowania.

Czym są “okoliczności nadzwyczajne’?

Okoliczności nadzwyczajne są to wydarzenia, które wpłynęły na zakłócenie lotu, a przewoźnik lotniczy nie był w stanie im zapobiec. Do takich zdarzeń zaliczamy m.in. trudne warunki atmosferyczne, zamieszki na tle politycznym lub niektóre usterki techniczne samolotu. Co istotne, w procesie wyjaśniania tej kwestii to linie lotnicze muszą dostarczyć dowodów na wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

Jaką wysokość odszkodowania możesz otrzymać?

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot regulowana jest przez wspomniane już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 i zależy od odległości, na której planowo miał odbyć się lot. I tak, w zależności od długości trasy, możesz uzyskać:

250 euro na pasażera – dla lotów na dystansie do 1500 km,
400 euro na pasażera – dla lotów o długości od 1500 km do 3500 km (także dla lotów powyżej 3500 km, jeśli zarówno lotnisko początkowe, jak i końcowe są w obrębie Unii Europejskiej),
600 euro na pasażera – dla lotów na dystansie przekraczającym 3500 km.

Jakie są obowiązki linii lotniczych w przypadku opóźnienia lotu?

W obliczu opóźnienia lotu przewoźnik lotniczy ma kilka obowiązków do spełnienia względem pasażerów. Należy do nich przede wszystkim zapewnienie im napojów i posiłków. Oprócz tego, linie lotnicze powinny umożliwić pasażerom korzystanie z telefonu i wysłanie wiadomości e-mail. Jeśli opóźnienie jest znaczne, a lot przesunięty na następny dzień, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom noclegu w hotelu oraz transportu pomiędzy hotelem, a lotniskiem.

Warto podkreślić, że nawet jeśli pracownicy linii lotniczych starannie wypełnią te obowiązki, wciąż masz prawo do odszkodowania za opóźniony lot. Są to bowiem dwie niezależne od siebie kwestie.

Jak możesz ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Jeśli przytrafił Ci się zakłócony lot i chcesz uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, możesz samodzielnie złożyć stosowny wniosek do przewoźnika. Warto jednak zaznaczyć, że gdy przewoźnik nie zgodzi się dobrowolnie wypłacić rekompensaty, konieczne może okazać się podjęcie kroków prawnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To oczywiście pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

Istnieje także opcja skorzystania z usług firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań od linii lotniczych. Przykładem takiej firmy jest AirCashBack, która działa na polskim rynku już od ponad 10 lat. Wieloletnie doświadczenie w temacie odszkodowań lotniczych pozwala im na skuteczne dochodzenie praw pasażerów.

Podziel się swoją opinią